مطالب

دریافت تقدیر نامه 3 ستاره

شرکت صنیع کاوه در سال 95 موفق به  دریافت تقدیر نامه 3 ستاره از سازمان ملی بهره وری گردید.

 

 

مراسم اهدای جوایز تعالی سازمانی دوشنبه 9 اسفند 95