مطالب

مدیر برتر

روز ١٧ بهمن سال 1394 در سالن همايشهاى بين المللى صدا و سيما، در همایش كنگره تجليل از يكصد مدير شايسته ملى تجلیل شد و نشان لیاقت مدير شايسته ملی كشور توسط  مدیرعامل محترم شرکت صنیع کاوه  تهران دریافت گردید .