مطالب

چشم انداز شركت

سیاست ها ، چشم انداز و اهداف کسب و کار شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران

 

1- توسعه حوزه بازار از طریق ایجاد مراکز خدماتی وابسته و فرو ش منطقه ای.
2- توسعه بازار فروش و بهبود مستمر سطح ارتباطات کارکنان با مشتریان ، با تأکید برتولید کنندگان و ایجاد انگیزه برای ارتقاء حسن رابطه و حس وفاداری.
3- ارتقای کیفیت عملیات تجاری و خدماتی .
4- استمرار پایش رضایت مشتری .

5- توسعه ظرفیت ارائه خدمات به مشتریان از طریق ایجاد خطوط جدید و مدرن .
6- توسعه منابع انسانی و اصلاح ساختار سازمانی متناسب با چشم انداز و اهداف شرکت .
7- بهبود وضعیت فرهنگی ، کاری و ارتباطی کارکنان .
8- توسعه منابع تأمین کالای تجاری و توسعه بازار خدماتی متناسب با تغییرات ساختار سرمایه ای و توسعه ظرفیت خدمات شرکت .
9- توسعه تکنولوژیکی و دانش مهندسی مرتبط با فعالیت شرکت در بخش های بازرگانی ، خدماتی و اطلاع رسانی IT
10- نوسازی سازمان کار ، نظام و روشهای بازرگانی شرکت متناسب با تغییرات بوجود آمده در ساخت سرمایه ای شرکت و تغییرات بازار و مصرف (عرضه و تقاضا)
11- توسعه امکانات ساختاری منطبق با فعالیت های جاری و آتی شرکت .
12- اصلاح ساختار حسابداری مدیریت بر شرکت با تاکید بر مدیریت هزینه cost effective management
13- حفظ استانداردهای سازمانی و بهبود مستمر آنها در راستای افزایش کارایی عملیات شرکت ، افزایش رضایتمندی مشتریان و کارکنان ، ارتقای سطح ایمنی ، بهداشت و سلامتی کارکنان .
14- استمرار حرکت بسوی یکپارچه سازی سیستم های عملیاتی و بهبود امکانات
15- اصلاح روند مهندسی پروژه ها
16- انسجام درون سازمانی
...................................................................................................................................................................................

خط مشي كيفيت شركت صنيع كاوه تهران

شركت آهن وفولاد صنيع كاوه تهران با سابقه بيش از بك دهه فعاليت در زمينه فروش محصولات فولاد مباركه و ارائه خدمات جانبي و با هدف تعالي سازمان و با توجه به اهميت يكپارچه سازي نظام مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO9001 :2000 ، متناسب با اهداف ، ماهيت و ابعاد فعاليتها ، رعايت الزامات زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي HSE ، اهداف كيفي ذيل را در دستور كار خود دارد :

1. افزايش رضايت مشتريان ، كاركنان و سهامداران .
2. بهبود مستمر سيستم و فعاليتهاي بازرگاني و خدماتي .
3. ارتقاي مستمر كيفيت فعاليتهاي بازرگاني و خدماتي .
4. رعايت الزامات و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي


                                                                                   دریافت فایل همایش