مطالب

تقدیر نامه دوستاره

طی مراسمی که در روز دوشنبه 94/12/04در سالن همایشهای صداوسیما برگزار گردید شرکت صنیع کاوه موفق به اخذ تقدیرنامه 2 ستاره گردید .
 شایان ذکر است این شرکت در سال 1393 موفق به اخذ گواهی تعهد به تعالی سازمانی ، در سال 1394 موفق به اخذ تقدیرنامه دوستاره گردیده است.

 

 

 

                                                                                   دریافت فایل همایش