تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

هدف تحقیق و توسعه


اهداف تحقیق و توسعه:

  • فناوری های نوین شناخته و از آن ها در راستای تصمیم گیری های سازمان بهره مند گردیم.
  • به نیازهای جدید و در حال تغییر بازار و مشتریان پاسخ دهیم.
  • هزینه های تولید را کاهش دهیم. 
  • بهره وری را افزایش دهیم.
  • سودآوری را از طریق ارتقاء ظرفیت ماشین آلات و افزایش کیفیت محصولات، افزایش دهیم. 
  • موانع تولید و فرآیندها را رفع نماییم.
  • -------------------------------------------------------------------------------------

طراحی و ساخت ستاره نواربری(1)و نمدی پنوماتیک

 

ادامه مطلب ...

ارتقاء خط گرم 4

 این پروژه که حدود هفت ماه بطول انجامید، یکی از بزرگترین دستاوردهای مجموعه صنیع کاوه به ویژه تیم تحقیق و توسعه بشمار می رود . 

ادامه مطلب ...

ارتقاء خط نواربری 1

ارتقاء خط نواربری 1 توسط واحد فنی شرکت در سال 1393

ادامه مطلب ...

ارتقاء خط لولینگ

در راستاي اهداف شركت در بخش توسعه تکنولوژی و ظرفیت خطوط و ارتقای کمی و کیفی محصول در تيرماه 93 توسط واحد فني و مهندسي شركت آغاز گرديد و در اوايل آبان ماه به بهره برداري رسيد  . تصاوير مربوط 

ادامه مطلب ...