خدمات برش

  ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان ادامه مطلب ...

نشانها و افتخارت

دريافت تنديس نوآوري و عدالت اقتصادي ادامه مطلب ...

 

سخن مدیرعامل

سخن مديرعامل محترم شركت ادامه مطلب ...

بازدید مدیرعامل محترم شرکت فولاد مبارکه

جناب آقای دکتر سبحانی مدیرعامل محترم شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ 93/06/10 از شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران بازدید بعمل آوردند ایشان ضمن حضور در قسمتهای مختلف شرکت ( تولید ، بازرگانی ، امور مالی و اداری و ... ) با مدیرعامل و کلیه مدیران و کارکنان  ملاقات نموده و راهنمایی های مفیدی در رابطه با وضعیت فعلی شرکت و آینده آن بیان فرمودند . تصاویر

ادامه مطلب ...

گردهمایی مراکز خدماتی فولاد مبارکه

در راستای اهداف استراتژیک شرکت محترم فولاد مبارکه اصفهان همایشی با حضور معاونت محترم فروش شرکت فولاد مبارکه و هیات همراه  و تمامی مدیران محترم عامل مراکز خدماتی تحت پوشش و سایر ، در روز یکشنبه مورخه 93/05/19 در محل شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران تشکیل شد .

ادامه مطلب ...

تعالی سازمان (EFQM)

 

 در راستای اجرای اهداف شرکت طرح تعالی سازمانی (EFQM) ،  کلاس آموزشی این طرح در دو مرحله (کارکنان اداری و  تولیدی )درروزهای  شنبه و یکشنبه  مورخه 24و 25  خرداد ماه 93 در محل شرکت برگزار گردید . تصاویر مربوط ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب ...

بازگشت به بالا